O czym mówi nam analiza składu ciała

Analiza składu ciała daje nam informację o proporcjach beztłuszczowej i tłuszczowej masy naszego ciała.  Masa tłuszczowa to masa tkanki tłuszczowej, którą zgromadziliśmy. Jej obecność jest ważna i potrzebna, szczególnie dla kobiet. Chodzi o umiar. Tak, tak, nadmiar to cena za wszystkie grzechy i zaniechania… Masa beztłuszczowa to tkanki mięśniowa, kostna i woda. Informacje o tych proporcjach pozwalają stwierdzić, czy nasze, nie mieszczące się w normie, BMI to wynik np. intensywnego treningu na siłowni, czy też skutek braku treningu i nadmiaru kalorii. Pozwala też ustalić strategię dalszej pracy nad naszymi nawykami żywieniowymi. Do badania potrzebne są wstępne dane, takie jak wiek, wzrost, płeć. Każda osoba badana jest rejestrowana i otrzymuje indywidualny nr ID. Dzięki temu, można tworzyć bazę informacji na temat zmian w proporcjach składu ciała, czyli skuteczności terapii dietetycznej.  Co zobaczymy na wydruku badania?

Przede wszystkim ilości i udział procentowy wody, mięśni (białko jako główny element mięśni kończyn, mięśni jelitowych i skóry), kości (substancje mineralne  -suma minerałów kostnych i bezkostnych), tkanki tłuszczowej (suma podskórnej i wewnątrzotrzewnowej tkanki tłuszczowej), w odniesieniu do norm.

Kolejny panel, to analiza mięśniowo – tluszczowa, porównująca na wykresie naszą masę ciała w kontekście masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej. Również tu widzimy odniesienie do norm. Długość słupka wykresu pokazuje procent w odniesieniu do standardowej wartości (100%), a wartość na końcu słupka graficznego oznacza zmierzoną wartość. Standardowa wartość (100%) jest określona w oparciu o standardową wagę badanego. Jeśli badany jest na diecie lub ćwiczy by osiągnąć określoną masę ciała, masa tkanki tłuszczowej i masa mięśni szkieletowych wpływa na przedziały ciała.

Następny wykres porównuje nasze BMI w kontekście procentowej zawartości tkanki tłuszczowej. To właśnie w tym miejscu dowiemy się, co stoi za naszym body mass index.

Analiza całkowita, nie mówi nam jednak wszystkiego. Istotne informacje uzyskujemy z analizy segmentowej tłuszczowej i beztłuszczowej, przeprowadzanej dla pięciu obszarów ciała: górnego, dolnego, prawej i lewej strony oraz części brzusznej.

Wynik badania podaje nam też parametry docelowej masy ciała oraz koniecznych korekt (masy tłuszczowej, masy mięśniowej). Idealna masa ciała jest liczona w oparciu o wzrost badanego. Przy użyciu klasycznej metody BMI, InBodyJ10 identyfikuje standardowe BMI: 22kg/m² dla mężczyzn i 21.5kg/m² dla kobiet.

Formuła by osiągnąć idealną masę ciała:
(mężczyźni) Idealna masa ciała= wzrost²(m²) * 22
(kobiety) Idealna masa ciała= wzrost²(m²) * 21.5
W opisie badania znajdziemy też ocenę naszej m.c. z poziomu BMI i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, a także istotnego wskaźnika WHR. Uzyskujemy też niezmiernie ważną informację o poziomie tłuszczu trzewnego. Istotne dla ułożenia diety są informacje dotyczące naszej podstawowej przemiany materii, czyli wydatku kalorycznego niezbędnego dla utrzymania funkcji życiowych. Dostaniemy też w ramach badania poglądowe zestawienie aktywności fizycznych, wraz z generowanym w ich trakcie wydatkiem kalorycznym. Dzięki tym danym, można stworzyć tygodniowy plan treningowy z wyliczonym całkowitym wydatkiem energetycznym i spodziewaną wartością utraty masy ciała. Być może odkryjemy, w ten sposób, swoje nowe hobby?

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ANALIZY >