My smartphone is my castle – co ma telefon do słodyczy

Mogłam się o tym przekonać wczoraj, odcięta od świata, klientów firmy, kont bankowych, a nawet od… zegarka. Nawet nie przypuszczałam, że ten jeden mały przedmiot może wywołać aż takie emocje. Moje myśli brnęły na manowce pod tytułem: coś słodkiego rozwiąże twoje problemy. Była to jedna z możliwych reakcji na stres. Stres narusza bowiem homeostazę (równowagę) […]

Wpływ stresu na zachowania żywieniowe

Stres narusza homeostazę (równowagę) organizmu, także w zakresie nawyków żywieniowych. Badania przeprowadzane na zwierzętach potwierdziły reakcję na stres w postaci hiperfagii (nadmiernego apetytu) i hipofagii (zmniejszonego przyjmowania pokarmu). W badaniach na ludziach zaobserwowano podobne zachowania. 40% badanych zwiększało, a 40% ograniczało wartość energetyczną spożywanych posiłków, pozostałe 20% nie zmieniało zachowań w tym zakresie. Wpływ na […]