Wpływ stresu na zachowania żywieniowe

Stres narusza homeostazę (równowagę) organizmu, także w zakresie nawyków żywieniowych. Badania przeprowadzane na zwierzętach potwierdziły reakcję na stres w postaci hiperfagii (nadmiernego apetytu) i hipofagii (zmniejszonego przyjmowania pokarmu). W badaniach na ludziach zaobserwowano podobne zachowania. 40% badanych zwiększało, a 40% ograniczało wartość energetyczną spożywanych posiłków, pozostałe 20% nie zmieniało zachowań w tym zakresie. Wpływ na […]