Cennik

Cena zajęć jogi (na zajęcia umawiamy się telefonicznie, chyba, że mamy karnet – wtedy tylko telefonicznie, odpowiednio wcześniej, informujemy o nieobecnościach)

Zajęcia jogi     60 min

pojedyncze wejście                                                                              40 zł

karnet 4 wejścia do wykorzystania w ciągu 6 tygodni              120 zł**

karnet 8 wejść do wykorzystania w ciągu 6 tygodni                  170 zł*

zajęcia indywidualne jedna osoba 60 min                                   100 zł

(termin ustalany indywidualnie)***

zajęcia indywidualne 2 osoby 60 min                                            170 zł

(termin ustalany indywidualnie)***

Zajęcia jogi  twarzy                                                                              60 min

pojedyncze wejście                                                                               45 zł

karnet 4 wejścia do wykorzystania w ciągu 8 tygodni              150 zł**

zajęcia indywidualne                                                                        100 zł

(termin ustalany indywidualnie)

Zdrowy kręgosłup                                                                               60 min

pojedyncze wejście                                                                             30 zł

karnet 4 wejścia do wykorzystania w ciągu 6 tygodni               100 zł**

karnet 8 wejść do wykorzystania w ciągu 6 tygodni                  160 zł*

zajęcia indywidualne

zajęcia indywidualne                                                                         100 zł

(termin ustalany indywidualnie)

*do karnetu na 8 wejść 1 x na dwa miesiące analiza składu ciała

**do karnetu na 4 wejścia 1 x na dwa miesiące analiza składu ciała w cenie o 10 zł niższej od aktualnego cennika