Koktajl antyrak

Czy wiecie, że badania pokazują, że wśród czynników ryzyka zachorowania na raka niewłaściwa dieta jest równie niebezpieczna, jak palenie tytoniu, a  istotną przyczyną zgonów w przypadku chorób nowotworowych jest niedożywienie, które występuje nawet u 80% pacjentów (różni się od umiejscowienia nowotworu)? Ubytek masy ciała w przypadku chorób nowotworowych niejednokrotnie jest uważany za nieodłączny element choroby.  Nieprawidłowe […]