Wpływ stresu na zachowania żywieniowe

Podziel się na:

Stres narusza homeostazę (równowagę) organizmu, także w zakresie nawyków żywieniowych. Badania przeprowadzane na zwierzętach potwierdziły reakcję na stres w postaci hiperfagii (nadmiernego apetytu) i hipofagii (zmniejszonego przyjmowania pokarmu). W badaniach na ludziach zaobserwowano podobne zachowania. 40% badanych zwiększało, a 40% ograniczało wartość energetyczną spożywanych posiłków, pozostałe 20% nie zmieniało zachowań w tym zakresie. Wpływ na wyniki badań miały rodzaje stosowanych stresorów, czas trwania prowokacji, to, czy działanie stresorów miało miejsce w warunkach sytości czy głodu, a także predyspozycje osobnicze badanych osób.
Istotnym czynnikiem dla określenia szkodliwego wpływu stresu na stan zdrowia było też określenie, czy są pewne grupy żywności, po które ludzie sięgają i których unikają w warunkach stresowych. Niezależnie od reakcji w zakresie wartości energetycznej pożywienia, ludzie sięgają chętniej po wysoko przetworzoną, niezdrową żywność, zawierającą znaczne ilości tłuszczu i cukru (hyperpalatable comfort foods). Na przykład żywność typu fast food, przekąski, potrawy kaloryczne. Uczucie głodu, czy też zapotrzebowanie kaloryczne nie ma tu znaczenia. Działanie stresorów wspiera więc nieregularne spożywanie posiłków, przejadanie się i sięganie po jedzenie pod wpływem emocji.

  1. “Od laboratorium do praktyki: stres jako czynnik patogenetyczny chorób przewodu pokarmowego”, Elżbieta Sojka, Krzysztof Jonderko, Wiadomości Lekarskie 2013, tom LXVI, nr 4, cz. II
  2. “Stress and Eating Behaviors”, Yvonne H. C. Yau1 and Marc N. Potenza, Minerva Endocrinol. 2013 September ; 38(3): 255–267

Dodaj komentarz